Corderius College

Het Corderius College is mede oprichter van het project Zonen & Dochters. Onder bezielende leiding van Annett Jager heeft menig leerling van het Corderius deelgenomen aan dit project. In haar geest zal het project voortgezet worden.