Over het creatieve proces
‘Het beeldende werk van Mardoe Painter (1971) gaat over de wrange schoonheid van de eigenmachtige natuur…
Neem de tweeledigheid van vrouwelijk schoon bijvoorbeeld. Enerzijds eindig geconditioneerd verpakkingsmateriaal, in afwachting van een bijdrage… Anderzijds de essentie van het leven!
Dat is toch waanzinnig…’

CV
*Lid van het Genootschap van Kunstfotografen, GKf. (Beroepsvereniging van Fotografen)
*Lid van ARTI ET AMICITIAE (kunstenaarssociëteit Amsterdam)
OPLEIDINGEN:
1996-1998. Master of Fine Art. Photography: Ohio State University, Department of Art, Columbus
Ohio, U.S.A.
1992-1996. Baccalaureaat. Fotografie: Academie Minerva, Groningen.

 

www.mardoepainter.com
mardoe@mardoepainter.com

Telefoon: 06-18698439