Wilt uw school ook participeren in dit project? Neem dan contact met ons op
Zonen en Dochters

T 033 4619380

Email: info@zonenendochters.nl.nl

De eigenaren van het project

Corderius College
Het Corderius College is een christelijke school voor mavo, havo, vwo (atheneum en gymnasium) en masterclass. We zijn gevestigd in Amersfoort en maken deel uit van de Meerwegen scholengroep. Iedereen die kan instemmen met het christelijk karakter van de school is van harte welkom!
Het ‘christelijk karakter’ wordt gevormd door verschillende aspecten: persoonlijke aandacht, het positieve, pedagogische klimaat (PBS), ruimte voor bezinning, de lessen godsdienst, de dagopeningen, de vieringen van Kerst, Pasen en Pinksteren, de Time Outs, onze kernwaarden, de maatschappelijke stages, de aandacht en inzet voor goede doelen en diaconale projecten en de reizen naar Taizé, Dachau en Auschwitz.
Deschool geeft in haar beleid ‘Ruimte aan talent’ en wil er zo aan bijdragen dat alle leerlingen zich kunnen ontplooien, gegeven hun talenten. Daartoe hebben wij o.a. een masterclass opgezet en bieden wij leerlingen die topsport beoefenen de ruimte om dit te combineren met school.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij graag naar onze schoolgids of neem contact met ons op via 033 – 247 30 60.

het Vathorst College
Het Vathorst College is een nieuwe school in een nieuwe wijk: september 2005 heeft de school haar deuren geopend in het nieuwbouwwijk Vathorst. Sinds januari 2010 is de school gevestigd in ICOON, naast Station Amersfoort Vathorst. Op het Vathorst College gaat de aandacht naar vernieuwend onderwijs en onderwijs in de kunstvakken. Vanaf de brugklas hebben de leerlingen reguliere lessen in dans, muziek, beeldende vorming en theater. Leerlingen in de hogere klassen mogen kiezen welke kunstvakken ze volgen en als ze ervoor kiezen mogen ze examen doen in een of zelfs twee van deze vakken.

Zie ook: www.vathorstcollege.nl

de StadsGalerij
De Stichting StadsGalerij stelt zich ten doel een vast ontmoetingspunt te creëren en te onderhouden voor de amersfoortse kunst,en de ontmoeting tussen kunstenaars en het publiek.
Hiervoor worden exposities, workshops, performances en activiteiten georganiseerd, waarbij de kunstenaar de mogelijkheid heeft om andere kunstenaars te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en zich te laten inspireren.
Daarbij wordt de wisselwerking en de confrontatie met verschillende disciplines en met het publiek gezocht.
Dit samengaan van geëxposeerd werk en de korte manifestaties van kunstenaars uit andere disciplines leveren inspiratie op voor aanwezigen om hierover in gesprek te gaan of hierop in eigen werk te reageren.

Zie ook: www.stadsgalerij.nl

Lokaal 4
Lokaal4 bestaat sinds 1990. Een van de takken van Lokaal 4 richt zich op het versterken van de positie van de Amersfoortse kunstenaars. Lokaal4 (Ron Jagers) was de bedenker en uitvoerder van het project Zonen en Dochters voor het jubeljaar van de gemeente Amersfoort.